Προσθήκη πεδίων σε αναφορά

Το παράθυρο προσθήκης πεδίου σας βοηθά στην εισαγωγή καταχωρίσεων πίνακα στην αναφορά.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Το παράθυρο Προσθήκη πεδίου εμφανίζεται αυτόματα όταν έχετε επιλέξει έναν πίνακα στο πλαίσιο περιεχομένων και αφήνετε αυτό το πλαίσιο.

Επιλέξτε Προβολή - Προσθήκη πίνακα.

Προσθήκη εικονιδίου πίνακα

Πατήστε στο εικονίδιο Προσθήκη πεδίου στη γραμμή εργαλείων.


  1. Επιλέξτε το πεδίο στον διάλογο Προσθήκη πεδίου και πατήστε Εισαγωγή. Μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλά πεδία πατώντας το πλήκτρο , ενώ πατάτε στο όνομα των πεδίων ή χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Shift ενώ πατάτε το πλήκτρο του ποντικιού. Πατήστε Εισαγωγή στη γραμμή εργαλείων για να προσθέσετε πεδία στην αναφορά.

  2. Μεταφέρετε και απελευθερώστε τα ονόματα των πεδίων ένα προς ένα από το παράθυρο Προσθήκη πεδίου στην περιοχή Λεπτομέρειες της αναφοράς. Τοποθετήστε τα πεδία όπως θέλετε. Χρησιμοποιήστε τα εικονίδια στις γραμμές εργαλείων για να στοιχίσετε τα πεδία.

    Δεν είναι δυνατή η επικάλυψη των πεδίων. Εάν αφήσετε ένα πεδίο πίνακα στην περιοχή Λεπτομέρειες, τότε εισάγονται ένα πλαίσιο ετικέτας και ένα πλαίσιο κειμένου.

  3. Μπορείτε επίσης να εισάγετε κείμενο που θα πρέπει να είναι ίδιο σε κάθε σελίδα της αναφοράς. Πατήστε το εικονίδιο Πεδίο ετικέτας Εικονίδιο, έπειτα μεταφέρετε ένα ορθογώνιο στην περιοχή Κεφαλίδα σελίδας ή Υποσέλιδο σελίδας. Επεξεργαστείτε την ιδιότητα Ετικέτα για να εμφανίσετε το κείμενο που επιθυμείτε.

Ταξινόμηση ονομάτων πεδίων

Εικονίδιο αύξουσας ταξινόμησης

Αύξουσα ταξινόμηση ονομάτων.

Εικονίδιο φθίνουσας ταξινόμησης

Φθίνουσα ταξινόμηση ονομάτων,

Εικονίδιο αναίρεσης ταξινόμησης

Επαναφορά αρχικής ταξινόμησης

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!