Ημερομηνία και ώρα

Μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Ημερομηνία και ώρα για τη Δόμηση αναφοράς επιλέγοντας Εισαγωγή - Ημερομηνία και ώρα.

Εικονίδιο συμβουλής

Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift-F1 και τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σας σε ένα πεδίο εισαγωγής για να δείτε ένα κείμενο βοήθειας για το πεδίο αυτό.


Ενεργοποιήστε την επιλογή Συμπεριλαμβάνω Ημερομηνία για να εισάγετε ένα πεδίο ημερομηνίας σε μία ενεργή περιοχή της αναφοράς. Το πεδίο ημερομηνίας εμφανίζει την τρέχουσα ημερομηνία όταν εκτελείται η αναφορά.

Ενεργοποιήστε την επιλογή Συμπεριλαμβάνω Ώρα για να εισάγετε ένα πεδίο ώρας σε μία ενεργή περιοχή της αναφοράς. Το πεδίο ώρας εμφανίζει την τρέχουσα ώρα όταν εκτελείται η αναφορά.

Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ για να εισάγετε το πεδίο.

Μπορείτε να κάνετε κλικ στο πεδίο της ημερομηνίας ή ώρας και να το μεταφέρετε σε διαφορετική θέση μέσα στην ίδια περιοχή, ή να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες στο παράθυρο Ιδιότητες.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!