Αυτόματος πιλότος ερωτήματος - Συνθήκες ομαδοποίησης

Καθορίζει τις συνθήκες ομαδοποίησης του ερωτήματος. Η πηγή δεδομένων πρέπει να υποστηρίζει τη δήλωση SQL "Ομαδοποίηση κατά προτάσεις" για να ενεργοποιηθεί αυτή η σελίδα του οδηγού.

Ταίριασμα όλων των ακόλουθων

Επιλέξτε να ομαδοποιηθεί το ερώτημα υπό όλες τις συνθήκες χρησιμοποιώντας μία λογική εντολή AND.

Ταίριασμα οποιουδήποτε από τα ακόλουθα

Επιλέξτε να ομαδοποιηθεί το ερώτημα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες χρησιμοποιώντας μία λογική εντολή OR.

Όνομα πεδίου

Επιλέξτε το όνομα του πεδίου για τη συνθήκη ομαδοποίησης.

Συνθήκη

Επιλέξτε τη συνθήκη για την ομαδοποίηση.

Τιμή

Εισάγετε την τιμή για τη συνθήκη ομαδοποίησης.

Αυτόματος πιλότος ερωτήματος - Ψευδώνυμα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!