Αυτόματος πιλότος ερωτήματος - Λεπτομέρεια ή Σύνοψη

Προσδιορίζει αν θα εμφανίζονται όλες οι εγγραφές του ερωτήματος, ή μόνο τα αποτελέσματα των συναρτήσεων συγκέντρωσης.

Η σελίδα εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχουν αριθμητικά πεδία στο ερώτημα που επιτρέπουν τη χρήση συναρτήσεων συγκέντρωσης.

Λεπτομερές ερώτημα

Επιλέξτε να εμφανίζονται όλες οι εγγραφές του ερωτήματος.

Συνοπτικό ερώτημα

Επιλέξτε να εμφανίζονται μόνο τα αποτελέσματα των συναρτήσεων συγκέντρωσης.

Επιλέξτε τη συνάρτηση συγκέντρωσης και το όνομα του αριθμητικού πεδίου στο πεδίο της λίστας. Μπορείτε να εισάγετε τόσες συναρτήσεις συγκέντρωσης όσες επιθυμείτε, μία σε κάθε γραμμή των πεδίων ελέγχου.

Συνάρτηση συγκέντρωσης

Επιλέξτε τη συνάρτηση συγκέντρωσης.

Όνομα πεδίου

Επιλέξτε το όνομα του αριθμητικού πεδίου.

+

Προσθέτει μία νέα γραμμή των πεδίων ελέγχου.

Αφαιρεί την τελευταία γραμμή των πεδίων ελέγχου.

Αυτόματος πιλότος ερωτήματος- Ομαδοποίηση

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!