Αυτόματος πιλότος ερωτήματος - Όροι αναζήτησης

Καθορίζει τους όρους αναζήτησης για να φιλτράρετε το ερώτημα.

Ταίριασμα όλων των ακόλουθων

Επιλέξτε να φιλτράρετε το ερώτημα με όλους τους όρους χρησιμοποιώντας μία λογική εντολή AND.

Ταίριασμα οποιουδήποτε από τα ακόλουθα

Επιλέξτε να φιλτράρετε το ερώτημα με οποιουσδήποτε από τους όρους χρησιμοποιώντας μία λογική εντολή OR.

Πεδίο

Επιλέξτε το όνομα του πεδίου για την συνθήκη του φίλτρου.

Συνθήκη

Επιλέξτε την συνθήκη για το φίλτρο.

Τιμή

Εισάγετε την τιμή για την συνθήκη του φίλτρου.

Αυτόματος πιλότος ερωτήματος - Λεπτομέρεια ή Σύνοψη

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!