Αυτόματος πιλότος ερωτήματος - Σειρά ταξινόμησης

Καθορίζει τη σειρά ταξινόμησης για τις εγγραφές δεδομένων στο ερώτημά σας.

Ταξινόμηση κατά

Καθορίζει το πεδίο με το οποίο ταξινομείται το ερώτημα που έχει δημιουργηθεί.

Αύξουσα

Κάντε κλικ για αλφαβητική ή αριθμητικά αύξουσα ταξινόμηση.

Φθίνουσα

Κάντε κλικ για αλφαβητική ή αριθμητικά φθίνουσα ταξινόμηση.

Και τότε ανά

Καθορίζει πρόσθετα πεδία με τα οποία ταξινομείται το ερώτημα που έχει δημιουργηθεί, αν τα προηγούμενα πεδία ταξινόμησης είναι ίσα.

Αυτόματος πιλότος ερωτήματος - Όροι αναζήτησης

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!