Αυτόματος πιλότος ερωτήματος

Ο Αυτόματος πιλότος ερωτήματος σας βοηθά να σχεδιάζετε ένα ερώτημα βάσης δεδομένων. Το αποθηκευμένο ερώτημα μπορεί να καλεστεί αργότερα, είτε από το γραφικό περιβάλλον του χρήστη, είτε χρησιμοποιώντας την αυτόματα δημιουργημένη εντολή γλώσσας της SQL.

Αυτόματος πιλότος ερωτήματος - Επιλογή πεδίων

Καθορίζει τον πίνακα για τη δημιουργία του ερωτήματος, και προσδιορίζει ποια πεδία προτιμάτε να συμπεριληφθούν στο ερώτημα.

Αυτόματος πιλότος ερωτήματος - Σειρά ταξινόμησης

Καθορίζει τη σειρά ταξινόμησης για τις εγγραφές δεδομένων στο ερώτημά σας.

Αυτόματος πιλότος ερωτήματος - Όροι αναζήτησης

Καθορίζει τους όρους αναζήτησης για να φιλτράρετε το ερώτημα.

Αυτόματος πιλότος ερωτήματος - Λεπτομέρεια ή Σύνοψη

Προσδιορίζει αν θα εμφανίζονται όλες οι εγγραφές του ερωτήματος, ή μόνο τα αποτελέσματα των συναρτήσεων συγκέντρωσης.

Η σελίδα εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχουν αριθμητικά πεδία στο ερώτημα που επιτρέπουν τη χρήση συναρτήσεων συγκέντρωσης.

Αυτόματος πιλότος ερωτήματος - Ομαδοποίηση

Προσδιορίζει εάν θα ομαδοποιηθεί το ερώτημα. Η προέλευση δεδομένων πρέπει να υποστηρίζει τη δήλωση SQL "Ταξινόμηση κατά προτάσεις" για να ενεργοποιήσετε τη σελίδα αυτήν του οδηγού.

Αυτόματος πιλότος ερωτήματος - Συνθήκες ομαδοποίησης

Καθορίζει τις συνθήκες ομαδοποίησης του ερωτήματος. Η πηγή δεδομένων πρέπει να υποστηρίζει τη δήλωση SQL "Ομαδοποίηση κατά προτάσεις" για να ενεργοποιηθεί αυτή η σελίδα του οδηγού.

Αυτόματος πιλότος ερωτήματος - Ψευδώνυμα

Αναθέτει ψευδώνυμα σε ονόματα πεδίων. Τα ψευδώνυμα είναι προαιρετικά και μπορούν να παρέχουν πιο φιλικά για το χρήστη ονόματα, τα οποία εμφανίζονται στη θέση των ονομάτων των πεδίων. Για παράδειγμα, ένα ψευδώνυμο μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν πεδία από διαφορετικούς πίνακες έχουν το ίδιο όνομα.

Αυτόματος πιλότος ερωτήματος - Προεπισκόπηση

Εισάγετε ένα όνομα για το ερώτημα και καθορίστε αν επιθυμείτε να εμφανίσετε ή να τροποποιήσετε το ερώτημα ύστερα από την ολοκλήρωση του Οδηγού.

Πίσω

Δείτε τις επιλογές στον διάλογο που έγιναν στο προηγούμενο βήμα. Οι τρέχουσες ρυθμίσεις παραμένουν αμετάβλητες. Αυτό το πλήκτρο μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο από τη σελίδα 2 και μετά.

Επόμενο

Πατήστε το πλήκτρο Επόμενο και ο οδηγός χρησιμοποιεί τις πρόσφατες ρυθμίσεις διαλόγου και προχωρεί στο επόμενο βήμα. Εάν βρίσκεστε στο τελευταίο βήμα, αυτό το πλήκτρο γίνεται Δημιουργία.

Τέλος

Εφαρμόζει όλες τις αλλαγές και κλείνει τον οδηγό.

Άκυρο

Πατώντας στο Άκυρο κλείνετε ένα παράθυρο διαλόγου χωρίς να αποθηκευτούν οι αλλαγές που έχουν γίνει.

Άκυρο

Κλείνει τον διάλογο και απορρίπτει όλες τις αλλαγές.

Αυτόματος πιλότος ερωτήματος - Επιλογή πεδίων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!