Απαιτείται το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης

Όνομα χρήστη

Εισάγετε το όνομα χρήστη για να συνδεθείτε στην προέλευση δεδομένων.

Κωδικός πρόσβασης

Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε στην προέλευση δεδομένων.

Απομνημόνευση κωδικού πρόσβασης μέχρι το τέλος της συνεδρίας

Επιλέξτε για να χρησιμοποιήσετε το ίδιο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, χωρίς να σας ζητούνται, όταν συνδεθείτε ξανά στην ίδια προέλευση δεδομένων στην τρέχουσα συνεδρία του LibreOffice.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!