Μεταφορά μακροεντολών

Ο οδηγός μεταφοράς μακροεντολών εγγράφου βάσης δεδομένων μετακινεί τις υπάρχουσες μακροεντολές που βρίσκονται σε υπο-έγγραφα ενός αρχείου παλαιάς Base, στο νέο αποθηκευτικό χώρο μακροεντολών της νέας Base.

Παλαιότερα, επιτρέπονταν στις μακροεντολές να βρίσκονται μόνο στο κείμενο υπο-εγγράφων και αναφορών. Τώρα οι μακροεντολές μπορούν να αποθηκεύονται και στην ίδια τη Base. Αυτό σημαίνει ότι οι μακροεντολές στα αρχεία Base μπορούν να κληθούν από οποιοδήποτε στοιχεία της Base: φόρμες, αναφορές, σχεδίαση πίνακα, σχεδίαση ερωτήματος, σχεδίαση σχέσης, προβολής δεδομένων πίνακα.

Όμως, δεν είναι τεχνικά δυνατό να αποθηκεύονται οι μακροεντολές και στην Base και στα υποέγγραφα την ίδια στιγμή. Έτσι αν θέλετε να επισυνάψετε μερικές νέες μακροεντολές σε ένα αρχείο Base, αλλά και να διατηρήσετε τις παλαιές μακροεντολές που βρίσκονται στα υπο-έγγραφα, θα πρέπει να μετακινήσετε τις υπάρχουσες παλαιές στο νέα αποθηκευτικό χώρο της Base.

Ο οδηγός μεταφοράς μακροεντολών εγγράφου βάσης δεδομένων μπορεί να μετακινεί τις μακροεντολές στον αποθηκευτικό χώρο μακροεντολών της Base. Εκεί μπορείτε να εξετάσετε τις μακροεντολές και να τις επεξεργαστείτε.

Για παράδειγμα, είναι πιθανόν οι μακροεντολές στα υπο-έγγραφα να έχουν τα ίδια ονόματα αρθρωμάτων και μακροεντολών. Αφού μετακινήσετε τις μακροεντολές στο νέο κοινό αποθηκευτικό χώρο, θα πρέπει να επεξεργαστείτε τα ονόματα για να τα κάνετε μοναδικά. Ο οδηγός δεν μπορεί να το κάνει αυτό.

Ο οδηγός μπορεί να δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου Base σε ένα άλλο φάκελο της επιλογής σας. Ο οδηγός αλλάζει το αρχικό αρχείο Base. Το αντίγραφο ασφαλείας δεν αλλάζει.

Πίσω

Δείτε τις επιλογές στον διάλογο που έγιναν στο προηγούμενο βήμα. Οι τρέχουσες ρυθμίσεις παραμένουν αμετάβλητες. Αυτό το πλήκτρο μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο από τη σελίδα 2 και μετά.

Επόμενο

Πατήστε το πλήκτρο Επόμενο και ο οδηγός χρησιμοποιεί τις πρόσφατες ρυθμίσεις διαλόγου και προχωρεί στο επόμενο βήμα. Εάν βρίσκεστε στο τελευταίο βήμα, αυτό το πλήκτρο γίνεται Δημιουργία.

Τέλος

Εφαρμόζει όλες τις αλλαγές και κλείνει τον οδηγό.

Άκυρο

Πατώντας στο Άκυρο κλείνετε ένα παράθυρο διαλόγου χωρίς να αποθηκευτούν οι αλλαγές που έχουν γίνει.

Άκυρο

Κλείνει τον διάλογο και απορρίπτει όλες τις αλλαγές.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!