Αποθήκευση

Σε αυτόν τον διάλογο, μπορείτε να καθορίσετε την θέση και το όνομα μίας φόρμας που αποθηκεύετε σε αρχείο βάσης δεδομένων. Ο διάλογος ανοίγει αυτόματα όταν αποθηκεύετε φόρμα για πρώτη φορά.

Δημιουργία νέου καταλόγου

Κάντε κλικ για να δημιουργήσετε έναν νέο φάκελο εντός του αρχείου της βάσης δεδομένων.

Πάνω ένα επίπεδο

Κάντε κλικ για να μεταβείτε ένα επίπεδο πάνω στη σειρά των φακέλων.

Όνομα αρχείου

Εισάγετε το όνομα αρχείου για την αποθηκευμένη φόρμα.

Αποθήκευση

Κάντε κλικ για να αποθηκεύσετε τη φόρμα στο αρχείο της βάσης δεδομένων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!