Αρχείο

Το μενού Αρχείο ενός παραθύρου βάσης δεδομένων. Κατηγοριοποιούνται μόνο καταχωρήσεις ειδικές με βάσεις δεδομένων.

Αποθήκευση

Αποθηκεύει το τρέχον αρχείο βάσης δεδομένων, ερωτήματος, φόρμας ή αναφοράς. Για το αρχείο βάσης δεδομένων, δείτε τον διάλογο αποθήκευση αρχείου. Για τα άλλα αντικείμενα, δείτε τον διάλογο Αποθήκευση.

Αποθήκευση ως

Αποθηκεύει το τρέχον αρχείο βάσης δεδομένων με άλλο όνομα. Στον διάλογο αποθήκευση αρχείου, επιλέξτε διαδρομή και όνομα αρχείου για αποθήκευση.

Εξαγωγή

Εξάγει την επιλεγμένη αναφορά ή φόρμα σε έγγραφο κειμένου. Οι δυναμικές αναφορές εξάγονται ως αντίγραφα των περιεχομένων της βάσης δεδομένων τη στιγμή της εξαγωγής.

Αποστολή

Ανοίγει υπομενού.

Έγγραφο ηλ. αλληλογραφίας

Ανοίγει την προεπιλεγμένη εφαρμογή ηλ. αλληλογραφίας για αποστολή νέας ηλ. αλληλογραφίας. Το τρέχον αρχείο βάσης δεδομένων προσαρτάται ως συνημμένο. Μπορείτε να εισάγετε το θέμα, τους παραλήπτες και το σώμα της αλληλογραφίας.

Παραπομπή ως ηλ. αλληλογραφία

Ανοίγει την προεπιλεγμένη εφαρμογή ηλ. αλληλογραφίας για να στείλετε μια νέα ηλ. αλληλογραφία. Η επιλεγμένη παραπομπή προσαρτάται ως συνημμένο. Μπορείτε να εισάγετε το θέμα, τους παραλήπτες και το σώμα της αλληλογραφίας. Μια δυναμική παραπομπή εξάγεται ως αντίγραφο των περιεχομένων της βάσης δεδομένων τη στιγμή της εξαγωγής.

Αναφορά σε έγγραφο κειμένου

Εξάγει την επιλεγμένη αναφορά σε ένα έγγραφο κειμένου. Εξάγεται μία δυναμική αναφορά ως αντίγραφο των περιεχομένων της βάσης δεδομένων ταυτόχρονα με την εξαγωγή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!