Μενού

Στο παράθυρο της βάσης δεδομένων, θα δείτε ένα νέο σύνολο από εντολές μενού για εργασία σχετικά με το τρέχον αρχείο της βάσης δεδομένων.

Αρχείο

Επεξεργασία

Προβολή

Εισαγωγή

Εργαλεία

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!