Ρύθμιση πιστοποίησης χρήστη

Μερικές βάσεις δεδομένων απαιτούν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

Όνομα χρήστη

Εισάγετε το όνομα χρήστη για να έχετε πρόσβαση στη βάση δεδομένων.

Απαιτείται κωδικός πρόσβασης

Επιλέξτε να ζητείται από το χρήστη κωδικός πρόσβασης ώστε να έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων.

Δοκιμή σύνδεσης

Ελέγξτε εάν η ρυθμισμένη σύνδεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσπελάσει τη βάση δεδομένων.

Αποθήκευση και συνέχεια

Αυτόματος πιλότος βάσης δεδομένων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!