Ρύθμιση σύνδεσης σε αρχεία κειμένου

Καθορίζει τις ρυθμίσεις για την εισαγωγή μίας βάσης δεδομένων σε μορφή κειμένου.

Σε μία βάση δεδομένων με μορφή κειμένου, τα δεδομένα αποθηκεύονται σε ένα μη μορφοποιημένο ASCII αρχείο, όπου κάθε εγγραφή εμπεριέχει μία γραμμή. Τα πεδία δεδομένων διαιρούνται με διαχωριστικά. Το κείμενο στα πεδία δεδομένων διαιρείται με εισαγωγικά σημεία.

Διαδρομή προς αρχεία κειμένου

Εισάγετε την διαδρομή προς το αρχείο ή τα αρχεία κειμένου. Εάν απλά επιθυμείτε ένα αρχείο κειμένου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε επέκταση για το όνομά του. Αν εισάγετε ένα όνομα φακέλου, τα αρχεία κειμένου σε αυτόν τον φάκελο πρέπει να έχουν την επέκταση *.csv για να αναγνωρίζονται ως αρχεία κειμένου της βάσης δεδομένων.

Εξερεύνηση

Κάντε κλικ για να ανοίξετε ένα παράθυρο διαλόγου επιλογής αρχείων.

Αρχεία απλού κειμένου (*.txt)

Κάντε κλικ για να έχετε πρόσβαση σε txt αρχεία.

Αρχεία 'Comma separated value' (*.csv)

Κάντε κλικ για πρόσβαση σε csv αρχεία.

Προσαρμοσμένο

Κάντε κλικ για να προσπελάσετε προσαρμοσμένα αρχεία. Εισάγετε την επέκταση στο πεδίο ελέγχου.

Διαχωριστικό πεδίων

Εισάγετε ή επιλέξτε τον χαρακτήρα που διαχωρίζει πεδία δεδομένων στο αρχείο κειμένου.

Διαχωριστικό κειμένου

Εισάγετε ή επιλέξτε τον χαρακτήρα που αναγνωρίζει πεδίο κειμένου στο αρχείο κειμένου. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο χαρακτήρα ως διαχωριστικό πεδίων.

Διαχωριστικό δεκαδικών αριθμών

Εισάγετε ή επιλέξτε τον χαρακτήρα που χρησιμοποιείται ως διαχωριστικό δεκαδικών αριθμών στο αρχείο κειμένου, π.χ., μία τελεία (0.5) ή ένα κόμμα (0,5).

Διαχωριστικό χιλιάδων

Εισάγετε ή επιλέξτε τον χαρακτήρα που χρησιμοποιείται ως διαχωριστικό χιλιάδων στο αρχείο κειμένου, π.χ., ένα κόμμα (1,000), ή μία τελεία (1.000).

Αυτόματος πιλότος βάσης δεδομένων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!