Ρύθμιση σύνδεσης υπολογιστικού φύλλου

Τοποθεσία και όνομα αρχείου

Εισάγετε την διαδρομή και το όνομα αρχείου για το αρχείο υπολογιστικού φύλλου.

Εξερεύνηση

Κάντε κλικ για να ανοίξετε ένα παράθυρο διαλόγου επιλογής αρχείων.

Απαιτείται κωδικός πρόσβασης

Επιλέξτε να απαιτείται κωδικός πρόσβασης από το χρήστη του εγγράφου της βάσης δεδομένων.

Αυτόματος πιλότος βάσης δεδομένων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!