Σύνδεση σε βάση δεδομένων Oracle

Καθορίζει τις επιλογές πρόσβασης σε βάση δεδομένων Oracle.

Βάση δεδομένων Oracle

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν οδηγό JDBC για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μία βάση δεδομένων Oracle από το λειτουργικό σύστημα Solaris ή Linux. Για να προσπελάσετε τη βάση δεδομένων μέσω Windows, χρειάζεστε έναν οδηγό ODBC.

Όνομα βάσης δεδομένων Oracle

Εισάγετε το όνομα της βάσης δεδομένων Oracle. Ζητήστε από τον διαχειριστή της βάσης δεδομένων το σωστό όνομα.

URL διακομιστή

Εισάγετε το URL του διακομιστή της βάσης δεδομένων. Αυτό είναι το όνομα του μηχανήματος που τρέχει τη βάση δεδομένων Oracle. Μπορείτε επίσης να αντικαταστήσετε το όνομα κεντρικού υπολογιστή με τη διεύθυνση IP του διακομιστή.

Αριθμός θύρας

Εισάγετε τον αριθμό θύρας του διακομιστή της βάσης δεδομένων. Ζητήστε από τον διαχειριστή της βάσης δεδομένων τη σωστή διεύθυνση θύρας.

Κλάση οδηγού Oracle JDBC

Εισάγετε το όνομα του οδηγού JDBC.

Δοκιμή κλάσης

Ελέγχει τη σύνδεση με τις τρέχουσες ρυθμίσεις.

Πιστοποίηση

Αυτόματος πιλότος βάσης δεδομένων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!