Σύνδεση MariaDB και MySQL

Καθορίζει τις επιλογές για τις βάσεις δεδομένων MariaDB και MySQL.

Άμεση σύνδεση για τις βάσεις δεδομένων MariaDB και MySQL

Όνομα βάσης δεδομένων

Εισάγετε το όνομα της βάσης δεδομένων MariaDB ή MySQL. Ζητήστε από τον διαχειριστή της βάσης δεδομένων σας το σωστό όνομα.

URL διακομιστή

Εισάγετε το URL για τον διακομιστή βάσης δεδομένων. Αυτό είναι το όνομα της μηχανής που τρέχει τη βάση δεδομένων MariaDB ή MySQL. Μπορείτε επίσης να αντικαταστήσετε το όνομα οικοδεσπότη με τη διεύθυνση IP του διακομιστή.

Αριθμός θύρας

Εισάγετε τον αριθμό θύρας για τον διακομιστή της βάσης δεδομένων. Ζητήστε από τον διαχειριστή της βάσης δεδομένων σας τη σωστή διεύθυνση θύρας. Ο προεπιλεγμένος αριθμός θύρας για τις βάσεις δεδομένων MySQL ή MariaDB είναι 3306.

Σύνδεση με χρήση ODBC (Open Database Connectivity)

Συνδέεται σε μία υπάρχουσα προέλευση δεδομένων ODBC που έχει οριστεί σε ένα επίπεδο του συστήματος.

Σύνδεση με χρήση JDBC (Java Database Connectivity)

Συνδέεται σε μία υπάρχουσα προέλευση δεδομένων JDBC που έχει οριστεί σε ένα επίπεδο του συστήματος.

Η επόμενη σελίδα του οδηγού εξαρτάται από την επιλογή σας, ODBC ή JDBC:

Σύνδεση σε ODBC

Σύνδεση σε JDBC

Πιστοποίηση

Αυτόματος πιλότος βάσης δεδομένων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!