Σύνδεση σε dBASE

Διαδρομή προς τα αρχεία dBASE

Εισάγετε την διαδρομή προς τα αρχεία *.dbf της dBASE.

Εξερεύνηση

Ανοίξτε ένα παράθυρο διαλόγου για την επιλογή διαδρομής.

Αυτόματος πιλότος βάσης δεδομένων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!