Σύνδεση σε ADO

Καθορίζει τις επιλογές για την προσθήκη μίας βάσης δεδομένων ADO (Microsoft ActiveX Data Objects)

Εικονίδιο σημείωσης

Η ADO είναι ένα περιβάλλον για την εμπορική χρήση των Microsoft Windows για να συνδεθείτε σε βάσεις δεδομένων.


Εικονίδιο συμβουλής

Το LibreOffice απαιτεί το Microsoft Data Access Components (MDAC) για να χρησιμοποιήσει τη διεπαφή ADO. Τα Microsoft Windows 2000 και XP περιλαμβάνουν αυτά τα συστατικά από προεπιλογή.


URL προέλευσης δεδομένων

Εισάγετε την προέλευση δεδομένων URL.

Παράδειγμα σχετικά με URL

Για να συνδεθείτε σε ένα αρχείο της Access, χρησιμοποιήστε τη μορφή:

PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DATA SOURCE=c:\Access\nwind2000.mdb

Για να συνδεθείτε με ένα όνομα σε έναν κατάλογο σε έναν εξυπηρετητή της Microsoft SQL που περιέχει ένα πεδίο εισαγωγής ονόματος, εισάγετε:

PROVIDER=sqloledb;DATA SOURCE=turner;INITIAL CATALOG=First

Για να έχετε πρόσβαση στον οδηγό ODBC ως πάροχος:

DSN=SQLSERVER

Εξερεύνηση

Κάντε κλικ για να ανοίξετε ένα παράθυρο διαλόγου για την επιλογή βάσης δεδομένων.

Εικονίδιο σημείωσης

Το όνομα χρήστη μπορεί να έχει το πολύ 18 χαρακτήρες.


Εικονίδιο σημείωσης

Ένας κωδικός πρόσβασης πρέπει να είναι μεταξύ 3 έως 18 χαρακτήρων.


Αυτόματος πιλότος βάσης δεδομένων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!