Σύνδεση σε Microsoft Access

Καθορίζει τις ρυθμίσεις για την εισαγωγή αρχείου βάσης δεδομένων στη μορφή Microsoft Access ή Access 2007.

Δείτε επίσης την αγγλική σελίδα Βίκι .https://wiki.documentfoundation.org/MSA-Base_Faq.

Αρχείο βάσης δεδομένων Microsoft Access

Καθορίζει την διαδρομή προς το αρχείο βάσης δεδομένων.

Εξερεύνηση

Κάντε κλικ για να ανοίξετε ένα παράθυρο διαλόγου επιλογής αρχείων.

Αυτόματος πιλότος βάσης δεδομένων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!