Επιλογή βάσης δεδομένων

Δημιουργεί μία νέα βάση δεδομένων, ανοίγει ένα αρχείο βάσης δεδομένων, ή συνδέεται σε μία υπάρχουσα βάση δεδομένων.

Δημιουργία νέας βάσης δεδομένων

Επιλέξτε να δημιουργήσετε μία νέα βάση δεδομένων. Η επιλογή αυτή χρησιμοποιεί τη μηχανή της βάσης δεδομένων HSQL με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Έπειτα εμφανίζεται η τελευταία σελίδα του οδηγού.

Εξωτερική ιστοσελίδα σχετικά με το HSQL.

Άνοιγμα αρχείου υπάρχουσας βάσης δεδομένων

Επιλέξτε να ανοίξετε ένα αρχείο βάσης δεδομένων από μία λίστα με τα πρόσφατα χρησιμοποιημένα αρχεία ή από ένα παράθυρο διαλόγου επιλογής αρχείων.

Πρόσφατα χρησιμοποιημένα

Επιλέξτε ένα αρχείο βάσης δεδομένων για να το ανοίξετε από τη λίστα με πρόσφατα χρησιμοποιημένα αρχεία. Κάντε κλικ στο Τέλος για να ανοίξετε το αρχείο απευθείας και να τερματίσετε τον αυτόματο πιλότο.

Άνοιγμα

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου επιλογής αρχείων όπου μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο βάσης δεδομένων. Κάντε κλικ στο Άνοιγμα ή στο ΟΚ μέσα στο παράθυρο διαλόγου για να ανοίξετε το αρχείο απευθείας και να τερματίσετε τον αυτόματος πιλότο.

Σύνδεση σε μία υπάρχουσα βάση δεδομένων

Επιλέξτε να δημιουργήσετε ένα έγγραφο βάσης δεδομένων για τη σύνδεση μιας υπάρχουσας βάσης δεδομένων.

Τύπος βάσης δεδομένων

Επιλέξτε τον τύπο βάσης δεδομένων για τη σύνδεση της υπάρχουσας βάσης δεδομένων.

note

Οι τύποι βάσης δεδομένων Outlook, Evolution, KDE Address Book, και Seamonkey δεν χρειάζονται πρόσθετες πληροφορίες. Για άλλους τύπους βάσης δεδομένων, ο οδηγός περιέχει πρόσθετες σελίδες για να καθορίσετε τις απαιτούμενες πληροφορίες.


Η επόμενη σελίδα του πιλότου είναι κάποια από τις ακόλουθες σελίδες:

Αποθήκευση και συνέχεια

Καθορίζει αν επιθυμείτε να καταχωρήσετε τη βάση δεδομένων, να ανοίξετε τη βάση δεδομένων για επεξεργασία, ή να εισάγετε ένα νέο πίνακα.

Ρύθμιση σύνδεσης αρχείου κειμένου

Ρύθμιση σύνδεσης Microsoft Access ή Microsoft Access 2007

Ρύθμιση σύνδεσης LDAP

Ρύθμιση σύνδεσης ADO

Ρύθμιση σύνδεσης JDBC

Ρύθμιση σύνδεσης βάσης δεδομένων Oracle

Σύνδεση MariaDB και MySQL

Ρυθμίσεις ODBC

Ρύθμιση σύνδεσης υπολογιστικού φύλλου

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!