Αυτόματος πιλότος βάσης δεδομένων

Ο Αυτόματος πιλότος βάσης δεδομένων δημιουργεί ένα αρχείο βάσης δεδομένων που περιέχει πληροφορίες σχετικά με μία βάση δεδομένων.

Ανάλογα με τον τύπο λειτουργικού συστήματος και τον τύπο βάσης δεδομένων, ο Αυτόματος πιλότος βάσης δεδομένων αποτελείται από διαφορετικό αριθμό βημάτων.

Επιλογή βάσης δεδομένων

Δημιουργεί μία νέα βάση δεδομένων, ανοίγει ένα αρχείο βάσης δεδομένων, ή συνδέεται σε μία υπάρχουσα βάση δεδομένων.

Αποθήκευση και συνέχεια

Καθορίζει αν επιθυμείτε να καταχωρήσετε τη βάση δεδομένων, να ανοίξετε τη βάση δεδομένων για επεξεργασία, ή να εισάγετε ένα νέο πίνακα.

Ρύθμιση σύνδεσης αρχείου κειμένου

Ρύθμιση σύνδεσης LDAP

Ρύθμιση σύνδεσης dBASE

Ρύθμιση σύνδεσης JDBC

Ρύθμιση σύνδεσης βάσης δεδομένων Oracle

Σύνδεση MariaDB και MySQL

Ρυθμίσεις ODBC

Ρύθμιση σύνδεσης υπολογιστικού φύλλου

Άκυρο

Πατώντας στο Άκυρο κλείνετε ένα παράθυρο διαλόγου χωρίς να αποθηκευτούν οι αλλαγές που έχουν γίνει.

Πίσω

Δείτε τις επιλογές στον διάλογο που έγιναν στο προηγούμενο βήμα. Οι τρέχουσες ρυθμίσεις παραμένουν αμετάβλητες. Αυτό το πλήκτρο μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο από τη σελίδα 2 και μετά.

Επόμενο

Πατήστε το πλήκτρο Επόμενο και ο οδηγός χρησιμοποιεί τις πρόσφατες ρυθμίσεις διαλόγου και προχωρεί στο επόμενο βήμα. Εάν βρίσκεστε στο τελευταίο βήμα, αυτό το πλήκτρο γίνεται Δημιουργία.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!