Ιδιότητες για Προχωρημένους

Καθορίζει μερικές επιλογές για μία βάση δεδομένων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Σε ένα παράθυρο της βάσης δεδομένων, επιλέξτε Επεξεργασία - Βάση δεδομένων - Ιδιότητες, κάντε κλικ στην καρτέλα Ιδιότητες για Προχωρημένους


Η διαθεσιμότητα των ακόλουθων πεδίων ελέγχου εξαρτάται από τον τύπο της βάσης δεδομένων:

Διαδρομή σε αρχεία dBASE

Εισάγετε την διαδρομή για τον κατάλογο που περιέχει τα αρχεία της dBASE.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Βεβαιωθείτε ότι η επέκταση *.dbf του ονόματος του αρχείου για τα αρχεία dBASE είναι με πεζά γράμματα.


Εξερεύνηση

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο ή έναν κατάλογο.

Δοκιμή σύνδεσης

Ελέγχει τη σύνδεση στη βάση δεδομένων με τις τρέχουσες ρυθμίσεις.

Διαδρομή προς αρχεία κειμένου

Εισάγετε την διαδρομή για το φάκελο των αρχείων κειμένου.

Διαδρομή προς το έγγραφο υπολογιστικού φύλλου

Εισάγετε την διαδρομή προς το έγγραφο του υπολογιστικού φύλλου που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ως βάση δεδομένων.

Όνομα προέλευσης δεδομένων ODBC στο σύστημά σας

Εισάγετε το όνομα της προέλευσης δεδομένων ODBC.

Όνομα χρήστη

Εισάγετε το όνομα χρήστη που απαιτείται για την πρόσβαση στη βάση δεδομένων.

Απαιτείται κωδικός πρόσβασης

Αν επισημανθεί, θα ζητηθεί από το χρήστη να εισάγει τον κωδικό πρόσβασης που απαιτείται για την πρόσβασή του στη βάση δεδομένων.

Όνομα βάσης δεδομένων

Εισάγετε το όνομα της βάσης δεδομένων.

Όνομα βάσης δεδομένων MySQL

Εισάγετε το όνομα της βάσης δεδομένων MySQL που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ως προέλευση δεδομένων.

Όνομα βάσης δεδομένων Oracle

Εισάγετε το όνομα της βάσης δεδομένων Oracle που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ως προέλευση δεδομένων.

Αρχείο βάσης δεδομένων Microsoft Access

Εισάγετε το όνομα της βάσης δεδομένων Microsoft Access που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ως προέλευση δεδομένων.

Όνομα κεντρικού υπολογιστή

Εισάγετε το όνομα του κεντρικού υπολογιστή για την προέλευση δεδομένων LDAP.

URL προέλευσης δεδομένων

Εισάγετε την τοποθεσία για την προέλευση δεδομένων JDBC ως URL.

Κλάση οδηγού JDBC

Εισάγετε το όνομα της κλάσης του οδηγού JDBC που συνδέεται στην προέλευση δεδομένων.

Δοκιμή κλάσης

Ελέγχει τη σύνδεση στη βάση δεδομένων μέσω της κλάσης του οδηγού JDBC.

Επιλογή βάσης δεδομένων

Επιλέξτε μία βάση δεδομένων από τη λίστα ή κάντε κλικ στη Δημιουργία για δημιουργήσετε μία νέα βάση δεδομένων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!