Αυτόματος πιλότος τύπου σύνδεσης

Μεταβάλει τον τύπο σύνδεσης για την τρέχουσα βάση δεδομένων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Στο παράθυρο μίας βάσης δεδομένων, επιλέξτε Επεξεργασία - Βάση δεδομένων - Τύπος σύνδεσης


Ο Αυτόματος πιλότος τύπου σύνδεσης αποτελείται από τρεις σελίδες. Δε μπορείτε να μεταφέρετε όλες τις ρυθμίσεις από τον έναν τύπο βάσης δεδομένων σε άλλο.

Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αυτόματο πιλότο για να ανοίξετε ένα αρχείο βάσης δεδομένων που βρίσκεται στη μορφή που συνήθως αναγνωρίζεται από μία εγκατεστημένη βάση δεδομένων.

Τύπος βάσης δεδομένων

Επιλέξτε τον τύπο βάσης δεδομένων στην οποία επιθυμείτε να συνδεθείτε.

Ιδιότητες για Προχωρημένους

Καθορίζει μερικές επιλογές για μία βάση δεδομένων.

Πρόσθετες ρυθμίσεις

Καθορίζει πρόσθετες επιλογές για μία προέλευση δεδομένων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!