Ιδιότητες βάσης δεδομένων

Καθορίζει τις ιδιότητες μίας βάσης δεδομένων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Στο παράθυρο μίας βάσης δεδομένων, επιλέξτε Επεξεργασία - Βάση δεδομένων - Ιδιότητες


Ιδιότητες για Προχωρημένους

Καθορίζει μερικές επιλογές για μία βάση δεδομένων.

Πρόσθετες ρυθμίσεις

Καθορίζει πρόσθετες επιλογές για μία προέλευση δεδομένων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!