Αρχείο βάσης δεδομένων

Το παράθυρο του αρχείου της βάσης δεδομένων διαχειρίζεται τους πίνακες, τις προβολές, τα ερωτήματα, τις συνδέσεις, και τις αναφορές μίας βάσης δεδομένων στο LibreOffice.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!