Εκτέλεση δήλωσης SQL

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να εισάγετε μία εντολή της SQL για τη διαχείριση μιας βάσης δεδομένων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Σε ένα παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων, επιλέξτε Εργαλεία - SQL.


Εκτέλεση εντολών SQL

Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου μπορείτε να εισάγετε μόνο εντολές διαχείρισης, όπως Grant, Δημιουργία πίνακα, ή Drop Table, και όχι εντολές φίλτρων. Οι εντολές που μπορείτε να εισάγετε εξαρτώνται από την προέλευση δεδομένων, για παράδειγμα, η dBASE μπορεί να εκτελέσει μόνο μερικές από τις εντολές της SQL που κατηγοριοποιούνται εδώ.

Εικονίδιο σημείωσης

Για να εκτελέσετε ένα ερώτημα SQL φιλτραρίσματος δεδομένων στη βάση δεδομένων, χρησιμοποιήστε την Προβολή σχεδίασης ερωτήματος.


Εντολή προς εκτέλεση

Εισάγετε την εντολή διαχείρισης SQL που θέλετε να εκτελέσετε.

Για παράδειγμα, για μία προέλευση δεδομένων για "Βιβλιογραφία", μπορείτε να εισάγετε την ακόλουθη εντολή της SQL:

SELECT "Διεύθυνση" FROM "βιβλίο" "βιβλίο"

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εντολές της SQL, παρακαλούμε συμβουλευθείτε την τεκμηρίωση που παρέχεται μαζί με τη βάση δεδομένων.

Προηγούμενες εντολές

Εμφανίζει τις προηγούμενες εντολές SQL που εκτελέστηκαν. Για να εκτελέσετε μια εντολή πάλι, πατήστε την εντολή και έπειτα πατήστε Εκτέλεση.

Κατάσταση

Εμφανίζει τα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων των λαθών, της εντολής SQL που εκτελέσατε.

Εκτέλεση

Εκτελεί την εντολή που εισάγατε στο πλαίσιο Εντολή προς εκτέλεση.

Κλείσιμο

Κλείνει το παράθυρο διαλόγου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!