Ευρετήρια

Σας επιτρέπει να οργανώσετε τα ευρετήρια της βάσης δεδομένων dBASE. Ένα ευρετήριο σας επιτρέπει να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε μία βάση δεδομένων, υπό τον όρο ότι δημιουργείτε ερώτημα για τα δεδομένα στην επιλογή που ορίστηκε μέσω του ευρετηρίου. Ενώ σχεδιάζετε έναν πίνακα, μπορείτε να ορίσετε τα ευρετήρια στη σελίδα της καρτέλας Ευρετήρια.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Σε ένα παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων τύπου dBASE, επιλέξτε Επεξεργασία - Βάση Δεδομένων - Ιδιότητες, πατήστε Δείκτες.


Πίνακας

Επιλέξτε τον πίνακα της βάσης δεδομένων που επιθυμείτε να συντάξετε ως ευρετήριο.

Ευρετήρια πίνακα

Κατηγοριοποιεί τα τρέχοντα ευρετήρια για τον επιλεγμένο πίνακα της βάσης δεδομένων. Για να αφαιρέσετε ένα ευρετήριο από τη λίστα, κάντε κλικ σε αυτό, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο δεξιό βέλος.

Ελεύθερα ευρετήρια

Κατηγοριοποιεί τα διαθέσιμα ευρετήρια που μπορείτε να αναθέσετε σε έναν πίνακα. Για να αναθέσετε ένα ευρετήριο σε έναν επιλεγμένο πίνακα, κάντε κλικ στο εικονίδιο με το αριστερό βέλος. Το αριστερό διπλό βέλος αναθέτει όλα τα διαθέσιμα ευρετήρια.

<

Μετακινεί το επιλεγμένο ευρετήριο στη λίστα Ευρετήρια πίνακα.

<<

Μετακινεί όλα τα ελεύθερα ευρετήρια στη λίστα Ευρετήρια πίνακα.

>

Μετακινεί τα επιλεγμένα ευρετήρια του πίνακα στη λίστα Ελεύθερα ευρετήρια.

>>

Μετακινεί όλα τα ευρετήρια του πίνακα στη λίστα Ελεύθερα ευρετήρια.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!