Γενικά

Όταν δημιουργείτε έναν πίνακα βάσης δεδομένων ως διαχειριστής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την καρτέλα αυτήν για να καθορίσετε την πρόσβαση χρήστη, και να επεξεργαστείτε τα δεδομένα ή τη δομή του πίνακα.

Αν δεν είστε ο διαχειριστής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την καρτέλα Γενικά για να προβάλετε τα δικαιώματα πρόσβασής σας για τον επιλεγμένο πίνακα.

Όνομα πίνακα

Εμφανίζει το όνομα του επιλεγμένου πίνακα της βάσης δεδομένων.

Τύπος

Εμφανίζει τον τύπο της βάσης δεδομένων.

Τοποθεσία

Εμφανίζει την πλήρη διαδρομή προς τον πίνακα της βάσης δεδομένων.

Ανάγνωση δεδομένων

Επιτρέπει στο χρήστη την ανάγνωση των δεδομένων.

Εισαγωγή δεδομένων

Επιτρέπει στο χρήστη να εισάγει νέα δεδομένα.

Αλλαγή δεδομένων

Επιτρέπει στο χρήστη να τροποποιεί τα δεδομένα.

Διαγραφή δεδομένων

Επιτρέπει στο χρήστη να διαγράφει δεδομένα.

Αλλαγή δομής πίνακα

Επιτρέπει στο χρήστη να τροποποιεί τη δομή του πίνακα.

Ορισμός

Επιτρέπει στο χρήστη να διαγράφει τη δομή του πίνακα.

Τροποποίηση παραπομπών

Επιτρέπει στο χρήστη να τροποποιεί τις καθορισμένες παραπομπές, για παράδειγμα, να εισάγει νέες σχέσεις για τον πίνακα ή να διαγράφει τις υπάρχουσες σχέσεις.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!