Γενικά

Γενικά

Όταν δημιουργείτε έναν πίνακα βάσης δεδομένων ως διαχειριστής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την καρτέλα αυτήν για να καθορίσετε την πρόσβαση χρήστη, και να επεξεργαστείτε τα δεδομένα ή τη δομή του πίνακα.

Περιγραφή

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!