Ανάθεση στηλών

Στην εξερεύνηση της προέλευσης δεδομένων, μπορείτε να αντιγράψετε ένα πίνακα μεταφέροντας τον σε ένα πεδίο πίνακα. Αν επιλέξετε το πεδίο ελέγχου Επισύναψη δεδομένων στην πρώτη σελίδα του παραθύρου διαλόγου Αντιγραφή πίνακα, ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ανάθεση στηλών ως δεύτερο παράθυρο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το παράθυρο διαλόγου για να προσδιορίσετε τα περιεχόμενα ενός πεδίου δεδομένων του πίνακα προέλευσης σε ένα διαφορετικό πεδίο δεδομένων στον πίνακα προορισμού.

Πίνακας προέλευσης

Κατηγοριοποιεί τα πεδία δεδομένων στον πίνακα προέλευσης. Για να συμπεριλάβετε ένα πεδίο δεδομένων από τον πίνακα προορισμού στον πίνακα προέλευσης, επιλέξτε το πεδίο ελέγχου μπροστά από το όνομα του πεδίου δεδομένων. Για να προσδιορίσετε τα περιεχόμενα ενός πεδίου δεδομένων στον πίνακα προέλευσης σε ένα διαφορετικό πεδίο δεδομένων στον πίνακα προορισμού, κάντε κλικ στο πεδίο δεδομένων στη λίστα του πίνακα προορισμού, και ύστερα κάντε ξανά κλικ στο επάνω και κάτω βέλος. Για να συμπεριλάβετε όλα τα πεδία των δεδομένων προέλευσης στον πίνακα προορισμού, κάντε κλικ στην επιλογή Όλα.

Πίνακας προορισμού

Κατηγοριοποιεί τα πιθανά πεδία δεδομένων στον πίνακα προορισμού. Μόνο τα επιλεγμένα πεδία δεδομένων που είναι στη λίστα του πίνακα προέλευσης θα συμπεριληφθούν σε αυτόν.

προς τα πάνω

Μετακινεί την επιλεγμένη καταχώριση κατά μια θέση προς τα πάνω στον κατάλογο.

προς τα κάτω

Μετακινεί την επιλεγμένη καταχώριση μία θέση προς τα κάτω στον κατάλογο.

Όλα

Επιλέγει όλα τα πεδία δεδομένων στη λίστα.

κανένα

Αποεπιλέγει όλα τα πεδία ελέγχου από τη λίστα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!