Τύπος μορφοποίησης

Στην εξερεύνηση της προέλευσης δεδομένων, μπορείτε να αντιγράψετε έναν πίνακα μεταφέροντας και αποθέτοντάς τον σε ένα πεδίο πίνακα. Το παράθυρο διαλόγου Τύπος μορφοποίησης είναι το τρίτο παράθυρο του παραθύρου διαλόγου Αντιγραφή πίνακα.

Πλαίσιο λίστας

Κατηγοριοποιεί τα πεδία δεδομένων που θα συμπεριληφθούν στον πίνακα που θα αντιγραφεί.

Πληροφορίες για τις στήλες

Όνομα πεδίου

Εμφανίζει το όνομα του επιλεγμένου πεδίου δεδομένων. Αν επιθυμείτε, μπορείτε να εισάγετε ένα νέο όνομα.

Τύπος πεδίου

Επιλέξτε έναν τύπο πεδίου.

Μήκος

Εισάγετε τον αριθμό των χαρακτήρων για το πεδίο δεδομένων.

Δεκαδικά ψηφία

Εισάγετε τον αριθμό δεκαδικών θέσεων του πεδίου δεδομένων. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη για αριθμητικά ή δεκαδικά πεδία δεδομένων.

Προεπιλεγμένη τιμή

Επιλέξτε την προεπιλεγμένη τιμή για το πεδίο Ναι/Όχι.

Αυτόματη αναγνώριση τύπου

Το LibreOffice μπορεί να αναγνωρίσει αυτόματα περιεχόμενα πεδίων όταν αντιγράφετε πίνακες βάσης δεδομένων με μεταφορά και απόθεση.

(μεγ.) γραμμές

Εισάγετε τον αριθμό των γραμμών που θα χρησιμοποιηθούν για αυτόματη αναγνώριση τύπου.

Αυτόματα

Ενεργοποιεί την αυτόματη αναγνώριση τύπου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!