Εφαρμογή στηλών

Στην εξερεύνηση της προέλευσης δεδομένων, μπορείτε να αντιγράψετε έναν πίνακα μεταφέροντας τον σε ένα πεδίο πίνακα. Το παράθυρο διαλόγου Εφαρμογή στηλών είναι το δεύτερο παράθυρο του παραθύρου διαλόγου Αντιγραφή πίνακα.

Υπάρχουσες στήλες

Αριστερό πεδίο λίστας

Κατηγοριοποιεί τα διαθέσιμα πεδία δεδομένων που μπορείτε να περιλάβετε στον πίνακα που έχετε αντιγράψει. Για να αντιγράψετε ένα πεδίο δεδομένων, κάντε κλικ στο όνομά του, και ύστερα κάντε κλικ στο κουμπί >. Για να αντιγράψετε όλα τα πεδία, κάντε κλικ στο κουμπί >>.

Δεξιό πεδίο λίστας

Κατηγοριοποιεί τα πεδία που επιθυμείτε να συμπεριλάβετε στον πίνακα που έχετε αντιγράψει.

Κουμπιά

Προσθέτει ή αφαιρεί το επιλεγμένο πεδίο (πλήκτρο > ή <), ή όλα τα πεδία (πλήκτρο << ή >>).

Επόμενη σελίδα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!