Αντιγραφή πίνακα

Μπορείτε να αντιγράψετε έναν πίνακα μεταφέροντας και αποθέτοντάς τον σε μια περιοχή πίνακα ενός παράθυρου αρχείου μιας βάσης δεδομένων. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αντιγραφή πίνακα.

Όνομα πίνακα

Ορίζει ένα όνομα για το αντίγραφο. Μερικές βάσεις δεδομένων δέχονται μόνο ονόματα που περιέχουν μέχρι οκτώ χαρακτήρες.

Επιλογές

Ορισμός και δεδομένα

Δημιουργεί ένα 1:1 αντίγραφο για το πίνακα της βάσης δεδομένων. Ο ορισμός του πίνακα και όλα τα δεδομένα του αντιγράφονται. Ο ορισμός του πίνακα περιλαμβάνει τη δομή του πίνακα και τη μορφή από διαφορετικά πεδία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων του ιδιοτήτων ειδικού πεδίου. Τα περιεχόμενα του πεδίου σας παρέχουν τα δεδομένα.

Ορισμός

Αντιγράφει μόνο τον ορισμό του πίνακα και όχι τα αντίστοιχα δεδομένα.

Ως προβολή πίνακα

Εάν η βάση δεδομένων υποστηρίζει Προβολές και επιλέξατε αυτήν την επιλογή θα δημιουργηθεί ερώτημα στον περιέκτη πίνακα ως πίνακας. Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να προβάλλετε τα αποτελέσματα του ερωτήματος ως κανονική προβολή πίνακα. Ο πίνακας θα φιλτραριστεί στην προβολή με δήλωση SQL "Select".

Προσθήκη δεδομένων

Προσθέτει τα δεδομένα του πίνακα που θα αντιγραφούν σε έναν υπάρχοντα πίνακα.

Ο ορισμός πίνακα πρέπει να είναι ακριβώς ο ίδιος έτσι ώστε τα δεδομένα αυτά να μπορούν να αντιγραφούν. Τα δεδομένα δεν μπορούν να αντιγραφούν αν κάποιο πεδίο δεδομένων στον πίνακα προορισμού έχει διαφορετική μορφοποίηση από ότι το πεδίο δεδομένων στον πίνακα προέλευσης.

Αντιστοιχίστε τα ονόματα του πεδίου δεδομένων στο παράθυρο διαλόγου Αντιγραφή πίνακα στη σελίδα Εφαρμογή στηλών

Αν τα δεδομένα δεν μπορούν να επισυναφθούν, θα δείτε μία λίστα με τα πεδία στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες στήλης του οποίου τα δεδομένα δεν μπορούν να αντιγραφούν. Αν επιβεβαιώσετε αυτό το παράθυρο διαλόγου κάνοντας κλικ στο OK, θα επισυναφθούν μόνο τα δεδομένα που δεν εμφανίζονται σε αυτήν τη λίστα.

Εικονίδιο σημείωσης

Αν τα πεδία στον πίνακα προορισμού έχουν μικρότερο μήκος από αυτά του πίνακα προέλευσης όταν επισυνάπτονται τα δεδομένα, τα πεδία των δεδομένων προέλευσης θα περικόπτονται για να ταιριάζουν στα μήκη των πεδίων του πίνακα προορισμού.


Δημιουργία πρωτεύοντος κλειδιού

Δημιουργεί αυτόματα ένα πρωτογενές πεδίο δεδομένων κλειδιού και το γεμίζει με τιμές. Πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντα αυτό το πεδίο, αφού το πρωτογενές κλειδί πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμο για την επεξεργασία του πίνακα.

Όνομα

Καθορίζει ένα όνομα για το παραγόμενο πρωτεύον κλειδί. Το όνομα αυτό είναι προαιρετικό.

Επόμενη σελίδα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!