Αντιγραφή ερωτήματος ή πίνακα με μεταφορά-και-απόθεση

Η μεταφορά και απόθεση ερωτήματος ή πίνακα ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Αντιγραφή πίνακα , το οποίο σας επιτρέπει να ορίσετε τις επιλογές για αντιγραφή ερωτήματος ή πίνακα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Σύρετε και αποθέστε έναν πίνακα ή ένα ερώτημα στο τμήμα πίνακα ενός άλλου παραθύρου αρχείου βάσης δεδομένων.


Με το παράθυρο διαλόγου Αντιγραφή πίνακα μπορείτε να:

Μπορείτε να αντιγράφετε εντός της ίδιας βάσης δεδομένων ή μεταξύ διαφορετικών βάσεων δεδομένων.

Αντιγραφή πίνακα

Μπορείτε να αντιγράψετε έναν πίνακα μεταφέροντας και αποθέτοντάς τον σε μια περιοχή πίνακα ενός παράθυρου αρχείου μιας βάσης δεδομένων. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αντιγραφή πίνακα.

Εφαρμογή στηλών

Στην εξερεύνηση της προέλευσης δεδομένων, μπορείτε να αντιγράψετε έναν πίνακα μεταφέροντας τον σε ένα πεδίο πίνακα. Το παράθυρο διαλόγου Εφαρμογή στηλών είναι το δεύτερο παράθυρο του παραθύρου διαλόγου Αντιγραφή πίνακα.

Τύπος μορφοποίησης

Στην εξερεύνηση της προέλευσης δεδομένων, μπορείτε να αντιγράψετε έναν πίνακα μεταφέροντας και αποθέτοντάς τον σε ένα πεδίο πίνακα. Το παράθυρο διαλόγου Τύπος μορφοποίησης είναι το τρίτο παράθυρο του παραθύρου διαλόγου Αντιγραφή πίνακα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!