Σχέσεις

Η εντολή αυτή ανοίγει το παράθυρο Σχεδίαση σχέσης, το οποίο σας επιτρέπει να ορίσετε σχέσεις μεταξύ διαφόρων πινάκων της βάσης δεδομένων.

Εδώ, μπορείτε να συνδέσετε μεταξύ τους πίνακες από την τρέχουσα βάση δεδομένων μέσω κοινών πεδίων δεδομένων. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Δημιουργία σχέσης για να δημιουργήσετε τις σχέσεις, ή απλώς κάντε μεταφορά και απόθεση με το ποντίκι σας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Σε ένα παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων, επιλέξτε Εργαλεία - Σχέσεις.


Εικονίδιο σημείωσης

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο αν εργάζεστε με μία σχεσιακή βάση δεδομένων.


Όταν επιλέγετε Εργαλεία - Σχέσεις, ανοίγει ένα παράθυρο στο οποίο εμφανίζονται όλες οι υφιστάμενες σχέσεις μεταξύ των πινάκων στην τρέχουσα βάση δεδομένων. Εάν δεν έχει οριστεί καμία σχέση, ή εάν επιθυμείτε να συσχετίσετε άλλους πίνακες της βάσης δεδομένων μεταξύ τους, τότε πατήστε το εικονίδιο Προσθήκη πινάκων. Ανοίγει ο διαλογος Προσθήκη πινάκων στον οποίο μπορείτε να επιλέξετε τους πίνακες με τους οποίους θα δημιουργήσετε μια σχέση.

Εικονίδιο προσθήκη πίνακα

Εισαγωγή πινάκων

Εικονίδιο σημείωσης

Αν είναι ανοικτό το παράθυρο Σχεδίαση σχέσης, οι επιλεγμένοι πίνακες δεν μπορούν να τροποποιηθούν, ακόμα και στη λειτουργία Σχεδίαση πίνακα. Με αυτόν τον τρόπο βεβαιώνεται ότι οι πίνακες δεν τροποποιούνται κατά τη δημιουργία των σχέσεων.


Οι επιλεγμένοι πίνακες εμφανίζονται στην πάνω περιοχή της προβολής σχεδίασης σχέσης. Μπορείτε να κλείσετε ένα παράθυρο του πίνακα μέσω του μενού περιβάλλοντος ή με το πλήκτρο Delete.

Μετακίνηση πίνακα και αλλαγή μεγέθους του

Μπορείτε να αυξομειώσετε και να διατάξετε τους πίνακες σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Για να μετακινήσετε πίνακες, σύρετε το επάνω όριο στην επιθυμητή θέση. Για να αυξήσετε ή να μειώσετε το μέγεθος εμφάνισης ενός πίνακα, τοποθετήστε τον δρομέα του ποντικιού σε ένα όριο ή σε μια γωνία και σύρετε τον πίνακα μέχρι να πάρει το επιθυμητό μέγεθος.

Πρωτεύον κλειδί και ξένα κλειδιά

Εάν επιθυμείτε να ορίσετε μία σχέση μεταξύ διαφορετικών πινάκων, θα πρέπει να εισάγετε ένα πρωτεύον κλειδί που αναγνωρίζει μοναδικά ένα πεδίο δεδομένων ενός υφισταμένου πίνακα. Μπορείτε να αναφέρετε το πρωτεύον κλειδί από άλλους πίνακες ώστε να προσπελάσετε τα δεδομένα αυτού του πίνακα. Όλα τα πεδία δεδομένων που αναφέρονται σε αυτό το πρωτεύον κλειδί θα αναγνωριστούν ως ένα εξωτερικό κλειδί.

Όλα τα πεδία δεδομένων που αναφέρονται σε ένα πρωτεύον κλειδί θα υποδεικνύονται στο παράθυρο του πίνακα από ένα σύμβολο μικρού κλειδιού.

Ορισμός σχέσεων

Όλες οι υφιστάμενες σχέσεις εμφανίζονται στα παράθυρα σχέσεων με μία γραμμή που συνδέει τα πεδία του πρωτεύοντος και των ξένων κλειδιών. Μπορείτε να προσθέσετε μία σχέση χρησιμοποιώντας τη μεταφορά και απόθεση για να μεταφέρετε το πεδίο ενός πίνακα στο πεδίο ενός άλλου πίνακα. Μία σχέση αφαιρείται ξανά επιλέγοντάς την και πατώντας το πλήκτρο Delete.

Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο εικονίδιο Δημιουργία σχέσης στην πάνω περιοχή του πεδίου της σχέσης και να ορίσετε τη σχέση μεταξύ δύο πινάκων στο παράθυρο διαλόγου Σχέσεις.

Εικονίδιο νέα σχέση

Δημιουργία σχέσης

Εικονίδιο προειδοποίησης

Εάν χρησιμοποιείτε το LibreOffice ως διεπαφή χρήστη για μία σχεσιακή βάση δεδομένων, η δημιουργία και διαγραφή των σχέσεων δεν τοποθετείται σε μία ενδιάμεση μνήμη του LibreOffice, αλλά προωθείται απευθείας στη βάση δεδομένων.


Κάνοντας διπλό κλικ σε μία γραμμή σύνδεσης, μπορείτε να αναθέσετε συγκεκριμένες ιδιότητες στη σχέση. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Σχέσεις.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!