Σχεδίαση πίνακα

Στο παράθυρο Σχεδίαση πίνακα μπορείτε να ορίσετε νέους πίνακες ή να επεξεργαστείτε τη δομή ενός υφιστάμενου πίνακα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Σε ένα παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων, πατήστε στο εικονίδιο Πίνακες. Επιλέξτε Εισαγωγή - Σχεδίαση πίνακα ή Επεξεργασία - Επεξεργασία.


Σύνοψη βάσης δεδομένων

Σχεδίαση πίνακα

Το παράθυρο έχει τη δική του γραμμή με το μενού. Επίσης περιέχει την ακόλουθη νέα εντολή: Σχεδίαση ευρετηρίου

Περιοχή ορισμού πίνακα

Στην περιοχή αυτή μπορείτε να ορίσετε τη δομή του πίνακα.

Όνομα πεδίου

Καθορίζει το όνομα του πεδίου δεδομένων. Η μηχανή της βάσης δεδομένων μπορεί να βάλει περιορισμούς στο μήκος του ονόματος του πίνακ και στη χρήση ειδικών χαρακτήρων και κενών στο όνομα του πίνακα.

Τύπος πεδίου

Καθορίζει τον τύπο του πεδίου. Οι διαθέσιμοι τύποι πίνακα περιορίζονται από τη χρησιμοποιούμενη μηχανή της βάσης δεδομένων.

Περιγραφή

Καθορίζει μία προαιρετική περιγραφή κάθε πεδίου.

Οι κεφαλίδες γραμμής περιέχουν τις ακόλουθες εντολές του μενού περιβάλλοντος:

Αποκοπή

Αποκόπτει την επιλεγμένη γραμμή στο πρόχειρο.

Αντιγραφή

Αντιγράφει την επιλεγμένη γραμμή στο πρόχειρο.

Επικόλληση

Επικολλά το περιεχόμενο του προχείρου.

Διαγραφή

Διαγράφει την επιλεγμένη γραμμή.

Εισαγωγή γραμμών

Εισάγει μία κενή γραμμή πάνω από την τρέχουσα γραμμή, εάν ο πίνακας δεν έχει αποθηκευτεί. Εισάγει μία κενή γραμμή στο τέλος του πίνακα εάν ο πίνακας έχει αποθηκευτεί.

Πρωτεύον κλειδί

Εάν αυτή η εντολή έχει σημάδι ελέγχου, το πεδίο δεδομένων καθορίζεται ως πρωτεύον κλειδί.Πατώντας την εντολή ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε τον ορισμό πρωτεύοντος κλειδιού του πεδίου. Η εντολή αυτή είναι ορατή μόνο εάν η προέλευση δεδομένων υποστηρίζει πρωτεύοντα κλειδιά.

Ιδιότητες πεδίου

Ορίζει τις ιδιότητες για το τρέχον επιλεγμένο πεδίο.

Μήκος

Καθορίζει τον μέγιστο αριθμό επιτρεπόμενων χαρακτήρων για την είσοδο δεδομένων του αντίστοιχου πεδίου δεδομένων συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε κενών ή ειδικών χαρακτήρων.

Δεκαδικά ψηφία

Καθορίζει το πλήθος δεκαδικών ψηφίων για ένα αριθμητικό ή δεκαδικό πεδίο.

Προεπιλεγμένη τιμή

Καθορίζει την τιμή που είναι προεπιλεγμένη για τις νέες εγγραφές δεδομένων.

Παράδειγμα μορφοποίησης

Εμφανίζει τον κωδικό μορφοποίησης προς ανάθεση της τιμής πεδίου που μπορείτε να επιλέξετε με το πλήκτρο ... .

...

Το κουμπί αυτό ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Μορφή πεδίου.

Περιοχή βοήθειας

Εμφανίζει μια συμβολοσειρά βοήθειας ή υπόδειξης που ορίστηκε από τον σχεδιαστή της βάσης δεδομένων για το δεδομένο πεδίο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!