Εισαγωγή / Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

Σας επιτρέπει να εισάγετε και να επιβεβαιώσετε έναν νέο ή τροποποιημένο κωδικό πρόσβασης. Εάν έχετε ορίσει έναν νέο χρήστη, εισάγετε το όνομα του χρήστη σε αυτόν τον διάλογο.

Χρήστης

Ορίζει το όνομα του νέου χρήστη. Το πεδίο αυτό είναι ορατό μόνο αν έχετε ορίσει ένα νέο χρήστη.

Παλιός κωδικός πρόσβασης

Εισάγετε τον παλιό κωδικό πρόσβασης εδώ. Αυτό το πεδίο είναι ορατό μόνο αν έχετε ανοίξει τον διάλογο μέσω του Αλλαγή κωδικού πρόσβασης.

Κωδικός πρόσβασης

Εισάγετε το νέο κωδικό πρόσβασης.

Επιβεβαίωση (κωδικού πρόσβασης)

Εισάγετε το νέο κωδικό πρόσβασης ξανά.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!