Μενού περιβάλλοντος πίνακα

Το μενού περιβάλλοντος του περιέκτη του πίνακα παρέχει διάφορες συναρτήσεις που εφαρμόζονται σε όλους τους πίνακες της βάσης δεδομένων. Για να επεξεργαστείτε έναν συγκεκριμένο πίνακα σε μια βάση δεδομένων, επιλέξτε τον αντίστοιχο πίνακα και ανοίξτε το μενού περιβάλλοντός του.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Σε ένα παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων, πατήστε στο εικονίδιο Πίνακες.


Εικονίδιο σημείωσης

Ανάλογα με το περιεχόμενο, μπορεί να μην καταγράφονται όλες οι συναρτήσεις για την τρέχουσα βάση δεδομένων σας στο μενού περιβάλλοντος. Παραδείγματος χάρη, η εντολή Σχέσεις για ορισμό σχέσεων μεταξύ διάφορων πινάκων είναι διαθέσιμη μόνο για σχεσιακές βάσεις δεδομένων.


Ανάλογα με το σύστημα που χρησιμοποιείται από τη βάση δεδομένων, θα βρείτε τις ακόλουθες καταχωρήσεις στα μενού περιβάλλοντος:

Άνοιγμα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Άνοιγμα για να ανοίξετε το επιλεγμένο αντικείμενο σε μία νέα εργασία.

Αν ένας πίνακας είναι ανοικτός, υπάρχουν διάφορες διαθέσιμες συναρτήσεις για να επεξεργαστείτε τα δεδομένα.

Σχέσεις

Η εντολή αυτή ανοίγει το παράθυρο Σχεδίαση σχέσης, το οποίο σας επιτρέπει να ορίσετε σχέσεις μεταξύ διαφόρων πινάκων της βάσης δεδομένων.

Δημιουργία σύνδεσμου

Αυτή η εντολή μπορεί να ενεργοποιηθεί αν ένα αντικείμενο είναι επιλεγμένο. Ένας σύνδεσμος με το όνομα "Σύνδεσμος στο xxx"(xxx αντιπροσωπεύει το όνομα του αντικειμένου) θα δημιουργηθεί μέσα στον ίδιο τον κατάλογο στον οποίο βρίσκεται το επιλεγμένο αντικείμενο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!