Πίνακες

Η κατάσταση επεξεργασίας δεδομένων πίνακα σας επιτρέπει να βλέπετε τα δεδομένα σας ως γραμμές εγγραφών, με προαιρετικό φιλτράρισμα και ταξινόμηση αυτών των δεδομένων. Σε αυτήν την κατάσταση, μπορείτε επίσης να εισάγετε νέες εγγραφές, να κάνετε αλλαγές και να διαγράψετε υφιστάμενες εγγραφές.

Στη Βοήθεια του LibreOffice , θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

Δημιουργία νέας ή επεξεργασία σχεδίασης πίνακα

Προέλευση Δεδομένων

Η ενότητα αυτή περιέχει πληροφορίες σχετικά με την περιήγηση και την επεξεργασία πινάκων βάσεων δεδομένων.

Αναζήτηση εγγραφής

Ταξινόμηση και φίλτρο δεδομένων

Σχέσεις, κύριο και εξωτερικό κλειδί

Μενού περιβάλλοντος πίνακα

Το μενού περιβάλλοντος του περιέκτη του πίνακα παρέχει διάφορες συναρτήσεις που εφαρμόζονται σε όλους τους πίνακες της βάσης δεδομένων. Για να επεξεργαστείτε έναν συγκεκριμένο πίνακα σε μια βάση δεδομένων, επιλέξτε τον αντίστοιχο πίνακα και ανοίξτε το μενού περιβάλλοντός του.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!