Σχεδίαση φόρμας

Κάθε έγγραφο του LibreOffice μπορεί να επεκταθεί σε μία φόρμα. Απλά προσθέστε ένα ή περισσότερα πεδία ελέγχου.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Πεδία ελέγχου φόρμας. Αυτή η γραμμή εργαλείων περιέχει τις συναρτήσεις που είναι απαραίτητες για την επεξεργασία μίας φόρμας. Περισσότερες συναρτήσεις μπορούν να βρεθούν στη γραμμή Σχεδίαση φόρμας και Περισσότερα πεδία ελέγχου.

Στην κατάσταση σχεδίαση φόρμας μπορείτε να συμπεριλάβετε στοιχεία ελέγχου, να εφαρμόσετε ιδιότητες σε αυτά, να ορίσετε τις Ιδιότητες φόρμας και να ορίσετε υποφόρμες.

Το εικονίδιο Πλοήγηση φόρμας Εικονίδιο στη γραμμή εργαλείων Σχεδίαση φόρμας ανοίγει την Πλοήγηση φόρμας.

Το εικονίδιο Άνοιγμα σε κατάσταση σχεδίασης Εικονίδιο σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο φόρμας έτσι ώστε αυτό να ανοίγει πάντα σε σχεδίασης φόρμας.

Εάν προκύψει σφάλμα κατά την ανάθεση ιδιοτήτων στα αντικείμενα που εμπεριέχονται στη φόρμα (παραδείγματος χάρη, κατά την ανάθεση ενός πίνακα μιας μη υπάρχουσας βάσης δεδομένων σε ένα αντικείμενο), εμφανίζεται το αντίστοιχο μήνυμα ειδοποίησης σφάλματος. Αυτό το μήνυμα σφάλματος μπορεί να περιέχει ένα πλήκτρο Περισσότερα. Εάν πατήσετε στο Περισσότερα, εμφανίζεται ένας διάλογος με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εμφανιζόμενο τρέχον πρόβλημα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!