Φόρμες

Οι φόρμες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εισάγετε ή να επεξεργαστείτε με εύκολο τρόπο τα περιεχόμενα της τρέχουσας βάσης δεδομένων.

Αυτόματος πιλότος φόρμας

Πεδία ελέγχου φόρμας

Η γραμμή εργαλείων Στοιχεία ελέγχου φόρμας παρέχει τα εργαλεία που απαιτούνται για να δημιουργήσετε μία φόρμα σε ένα κείμενο, πίνακα, σχεδίαση ή έγγραφο παρουσίασης.

Φόρμα στη λειτουργία σχεδίασης

Στη λειτουργία σχεδίασης,σχεδιάζεται η φόρμα και προσδιορίζονται οι ιδιότητές της καθώς και τα πεδία ελέγχου που περιέχονται σε αυτήν.

Αναζήτηση εγγραφής

Αναζητεί πίνακες βάσεων δεδομένων και φόρμες. Σε φόρμες ή σε πίνακες βάσεων δεδομένων, μπορείτε να αναζητήσετε συγκεκριμένες τιμές μέσα από πεδία δεδομένων, πεδία λίστας, και πλαίσια ελέγχου.

Ταξινόμηση και φίλτρο δεδομένων

Θα βρείτε τις συναρτήσεις για την ταξινόμηση και το φίλτρο στη γραμμή εργαλείων όταν ανοίγετε μία φόρμα σε λειτουργία χρήστη.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!