Ανάθεση πεδίων

Ανοίγει έναν διάλογο που σας επιτρέπει να ορίσετε την ανάθεση πεδίου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Οδηγοί προέλευσης δεδομένων διευθύνσεων - Ανάθεση Πεδίου


Ανάθεση πεδίων

Ανοίγει το διάλογο Πρότυπα: Ανάθεση βιβλίου διευθύνσεων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!