Τίτλος προέλευσης δεδομένων

Ορίζει μία τοποθεσία για το αρχείο βιβλίου διευθύνσεων και ένα όνομα με το οποίο θα εμφανίζεται η προέλευση δεδομένων στο παράθυρο περιήγησης στις προελεύσεις δεδομένων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Οδηγοί προέλευσης δεδομένων διευθύνσεων - Τίτλος προέλευσης δεδομένων


Τοποθεσία

Προσδιορίζει την τοποθεσία του αρχείου της βάσης δεδομένων.

Αναζήτηση

Προσδιορίζει την τοποθεσία χρησιμοποιώντας ένα διάλογο.

Κάντε αυτό το βιβλίο διευθύνσεων διαθέσιμο σε όλες τις λειτουργικές μονάδες στο LibreOffice

Καταχωρεί το νεοδημιουργούμενο αρχείο βάσης δεδομένων στο LibreOffice. Η βάση δεδομένων θα καταχωρηθεί τότε στο παράθυρο πηγών δεδομένων (+Shift+F4). Εάν αυτό το πλαίσιο ελέγχου καθαριστεί, η βάση δεδομένων θα είναι διαθέσιμη μόνο ανοίγοντας το αρχείο της βάσης δεδομένων.

Όνομα βιβλίου διευθύνσεων

Προσδιορίζει το όνομα της προέλευσης δεδομένων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!