Επιλογή πίνακα

Ορίζει έναν πίνακα από το πηγαίο βιβλίο διευθύνσεων του Seamonkey / Netscape που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως βιβλίο διευθύνσεων στο LibreOffice.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Οδηγοί προέλευσης δεδομένων διευθύνσεων -Επιλογή πίνακα


Όλοι οι πίνακες από το πρώτο προφίλ χρήστη θα δηλωθούν για αυτήν την προέλευση δεδομένων στο LibreOffice. Πρέπει να ορίσετε έναν ως τον πίνακα που θα χρησιμοποιηθεί στα πρότυπα του LibreOffice.

Πεδίο λίστας

Ορίζει τον πίνακα που θα χρησιμοποιηθεί ως βιβλίο διευθύνσεων για τα πρότυπα του LibreOffice.

Εικονίδιο συμβουλής

Μπορείτε να κάνετε αλλαγές στα πρότυπα και στα έγγραφα κάποια άλλη στιγμή, επιλέγοντας Επεξεργασία - Αλλαγή βάσης δεδομένων.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!