Πρόσθετες ρυθμίσεις

Σας επιτρέπει να εισάγετε πρόσθετες ρυθμίσεις για άλλες εξωτερικές πηγές δεδομένων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Οδηγοί προέλευσης δεδομένων διευθύνσεων - Πρόσθετες ρυθμίσεις


Ρυθμίσεις

Καλεί ένα διάλογο στον οποίο μπορείτε να εισάγετε επιπλέον ρυθμίσεις.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!