Πρόσθετες ρυθμίσεις

Σας επιτρέπει να εισάγετε πρόσθετες ρυθμίσεις για τα δεδομένα διευθύνσεων LDAP και άλλες εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Οδηγοί προέλευσης δεδομένων διευθύνσεων - Πρόσθετες ρυθμίσεις


Ρυθμίσεις

Καλεί ένα διάλογο στον οποίο μπορείτε να εισάγετε επιπλέον ρυθμίσεις.

Αν επιλέξατε LDAP στην πρώτη σελίδα, θα δείτε τη σελίδα LDAP.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!