Προέλευση δεδομένων διευθύνσεων

Αυτός ο αυτόματος πιλότος δηλώνει ένα υπάρχον βιβλίο διευθύνσεων ως προέλευση δεδομένων στο LibreOffice.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Μενού Αρχείο - Οδηγοί - Προέλευση δεδομένων διευθύνσεων.


Μπορείτε να δηλώσετε δεδομένα διευθύνσεων και άλλες προελεύσεις δεδομένων στο LibreOffice οποιαδήποτε στιγμή:

Δήλωση ενός βιβλίου διευθύνσεων

Επιλέξτε τον τύπο του εξωτερικού σας βιβλίου διευθύνσεων:

Δεν είναι διαθέσιμοι όλοι οι τύποι σε όλα τα συστήματα.

Thunderbird

Κάντε αυτήν την επιλογή αν χρησιμοποιείτε ήδη ένα βιβλίο διευθύνσεων στο Thunderbird ή το Icedove.

Βιβλίο διευθύνσεων του KDE

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή, εάν χρησιμοποιείτε ήδη ένα βιβλίο διευθύνσεων στο KDE Address book.

Βιβλίο διευθύνσεων macOS

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή, εάν χρησιμοποιείτε ήδη ένα βιβλίο διευθύνσεων στο βιβλίο διευθύνσεων macOS.

Evolution

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή, εάν χρησιμοποιείτε ήδη ένα βιβλίο διευθύνσεων στο Evolution.

Evolution LDAP

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή, εάν χρησιμοποιείτε ήδη ένα βιβλίο διευθύνσεων στο Evolution LDAP.

Groupwise

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή, εάν χρησιμοποιείτε ήδη ένα βιβλίο διευθύνσεων στο Groupwise.

Άλλη εξωτερική προέλευση δεδομένων

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή, εάν θέλετε να δηλώσετε κάποια άλλη προέλευση δεδομένων ως βιβλίο διευθύνσεων στο LibreOffice.

Ακύρωση

Κλείνει τον αυτόματο πιλότο χωρίς να πραγματοποιεί αλλαγές.

Πίσω

Σας επιτρέπει να δείτε τις επιλογές που κάνατε στα προηγούμενα βήματα. Οι τρέχουσες ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν.

Επόμενο

Αποθηκεύει τις τρέχουσες ρυθμίσεις και συνεχίζει στην επόμενη σελίδα.

Δημιουργία

Εγκαθιστά τη σύνδεση στην προέλευση δεδομένων και κλείνει το διάλογο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!