Αυτόματος πιλότος Μετατροπής Ευρώ

Μετατρέπει τον αριθμό νομισμάτων που βρίσκονται στα έγγραφα LibreOffice Calc και στα πεδία και τους πίνακες των εγγράφων LibreOffice Writer σε ευρώ.

Μόνο κλειστά αρχεία μετατρέπονται. Είναι πάντως δυνατόν, να χρησιμοποιήσετε τον μετατροπέα Ευρώ σε ένα ανοιχτό LibreOffice έγγραφο Calc. Σε αυτή την περίπτωση ανοίγει ένας ξεχωριστός διάλογος. Αυτός ο διάλογος περιγράφεται στο τέλος αυτού του τμήματος.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Μετατροπέας ευρώ.


Εικονίδιο προειδοποίησης

Μόνο τα νομίσματα των χωρών που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση μετατρέπονται.


Εύρος

Μεμονωμένο LibreOffice έγγραφο Calc

Μετατρέπει ένα μεμονωμένο αρχείο LibreOffice Calc. Για να μετατρέψετε πεδία και πίνακες στο LibreOffice Writer, σημειώστε πρώτα το πλαίσιο ελέγχου Μετατροπή, επίσης, πεδίων και πινάκων σε έγγραφα κειμένου.

Ολόκληρος Κατάλογος

Μετατρέπει όλα τα έγγραφα και πρότυπα LibreOffice Calc και LibreOffice Writer στον επιλεγμένο κατάλογο.

Νομίσματα

Καθορίζει το νόμισμα που θα μετατραπεί σε ευρώ.

Κατάλογος προέλευσης / Έγγραφο προέλευσης

Δείχνει τον κατάλογο ή το όνομα του μεμονωμένου εγγράφου που πρόκειται να μετατραπεί.

...

Ανοίγει έναν διάλογο για να επιλέξετε τον επιθυμητό κατάλογο ή έγγραφο.

Συμπεριλαμβανομένων των υποκαταλόγων

Ορίζει εάν όλοι οι υποκατάλογοι του επιλεγμένου καταλόγου θα συμπεριληφθούν.

Μετατροπή πεδίων και πινάκων σε έγγραφα κειμένου

Μετατρέπει τον αριθμό νομισμάτων που βρίσκονται στα πεδία και στους πίνακες των εγγράφων LibreOffice Writer.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Οι τιμές στο έγγραφο κειμένου που δεν βρίσκονται σε πεδία ή πίνακες δεν μετατρέπονται.


Προσωρινή κατάργηση προστασίας πίνακα (χωρίς διευκρίνιση)

Καθορίζει ότι η προστασία φύλλου θα απενεργοποιηθεί κατά τη μετατροπή και θα επανενεργοποιηθεί κατόπιν. Εάν η προστασία φύλλου καλύπτεται από κωδικό πρόσβασης, θα εμφανιστεί ένας διάλογος εισαγωγής του κωδικού πρόσβασης.

Κατάλογος Προορισμού

Καθορίζει τον φάκελο και τη διαδρομή στα οποία πρόκειται να αποθηκευτούν τα μετατρεπόμενα αρχεία.

...

Ανοίγει έναν διάλογο, στον οποίο μπορείτε να επιλέξετε τον κατάλογο που θα αποθηκευτούν τα μετατρεπόμενα αρχεία.

Ακύρωση

Κλείνει τον μετατροπέα ευρώ.

Βοήθεια

Ενεργοποιεί τη βοήθεια για τον διάλογο.

Μετατροπή

Αρχίζει τη μετατροπή.

Κατά τη διάρκεια της μετατροπής, προβάλλεται μια σελίδα στην οποία εμφανίζεται η κατάσταση προόδου της μετατροπής.

Πίσω

Επιστρέφει στην πρώτη σελίδα του μετατροπέα ευρώ.

Εάν το τρέχον έγγραφο είναι έγγραφο ή πρότυπο του LibreOffice Calc, μπορείτε να καλέσετε τον μετατροπέα ευρώ, χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο εικονίδιο της γραμμής εργαλείων. Αυτό το εικονίδιο είναι κρυφό από προεπιλογή. Για να εμφανίσετε το εικονίδιο του μετατροπέα ευρώ, πατήστε στο βέλος στο τέλος της γραμμής εργαλείων, επιλέξτε την εντολή Ορατά πλήκτρα και ενεργοποιείστε το εικονίδιο Μετατροπέας ευρώ.

Εικονίδιο

Μετατροπέας Ευρώ

Στο παράθυρο διαλόγου Μετατροπέας Ευρώ, περιλαμβάνονται οι εξής λειτουργίες:

Ολόκληρο το έγγραφο

Μετατρέπει όλο το έγγραφο.

Νομίσματα

Ορίζει το νόμισμα που θα μετατραπεί σε ευρώ.

Επιλογή

Επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να μετατρέψετε σε αυτήν την περιοχή, εάν δεν έχετε επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου Όλο το έγγραφο. Διαλέξτε μια επιλογή και κάντε κλικ στις καταχωρήσεις που θέλετε στο πεδίο Πρότυπα / Διακυμάνσεις Νομίσματος. Η επιλεγμένη περιοχή θα είναι ορατή στο έγγραφο ως επιλεγμένη. Κάντε κλικ στο κουμπί Μετατροπή για να ξεκινήσει η μετατροπή.

Πρότυπα κελιού

Θα μετατραπούν όλα τα κελιά με τις επιλεγμένες τεχνοτροπίες κελιών.

Κελιά νομισμάτων στον τρέχοντα πίνακα.

Θα μετατραπούν όλα τα κελιά νομισμάτων στο ενεργό υπολογιστικό φύλλο.

Κελιά νομισμάτων σε ολόκληρο το έγγραφο

Θα μετατραπούν όλα τα κελιά νομισμάτων στο ενεργό έγγραφο.

Επιλεγμένη Περιοχή

Θα μετατραπούν όλα τα κελιά νομισμάτων στην επιλεγμένη περιοχή πριν κληθεί ο μετατροπέας. Όλα τα κελιά πρέπει να έχουν την ίδια μορφή, έτσι ώστε να μπορούν να αναγνωριστούν ως επιλεγμένη περιοχή.

Πρότυπα / Διακυμάνσεις νομίσματος

Εμφανίζει τις περιοχές από τη λίστα που θα μετατραπούν.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!