Επόμενες σελίδες του προγράμματος μετατροπής εγγράφων

Προσδιορίζει, για κάθε τύπο προτύπου και τύπο εγγράφου, τον κατάλογο από όπου θα διαβαστεί και τον κατάλογο στον οποίο θα γραφτεί.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Μετατροπέας εγγράφων.


Πρότυπα

Καθορίζει αν τα πρότυπα πρόκειται να μετατραπούν, και πως θα μετατραπούν.

Πρότυπα κειμένου

Σημειώστε πως η επιγραφή "Πρότυπα κειμένου" μπορεί να αλλάξει, ανάλογα με τις επιλογές από την προηγούμενη σελίδα. Για παράδειγμα, αν έχουν επιλεχτεί έγγραφα Microsoft Word, η επιγραφή διαβάζει "Πρότυπα Word".

Ορίζει ότι τα πρότυπα πρόκειται να μετατραπούν.

Μαζί με υποκαταλόγους

Δείχνει ότι η αναζήτηση για ταιριαστά αρχεία γίνεται και στους υποκαταλόγους του επιλεγμένου καταλόγου.

Εισαγωγή από

Ορίζει τον κατάλογο που περιέχει τα αρχεία προέλευσης.

Αποθήκευση σε

Ορίζει τον κατάλογο στον οποίο γράφονται τα αρχεία προορισμού.

...

Ανοίγει ένα διάλογο για επιλογή της επιθυμητής διαδρομής .

Έγγραφα

Καθορίζει εάν και πώς μετατρέπονται τα έγγραφα.

Έγγραφα κειμένου

Σημειώστε ότι η επιγραφή "Έγγραφα κειμένου" μπορεί να αλλάξει, σύμφωνα με τις επιλογές από την προηγούμενη σελίδα. Για παράδειγμα, εάν τα έγγραφα του Micosoft Word έχουν επιλεχθεί, η επιγραφή γίνεται "έγγραφα Word".

Δείχνει ότι τα έγγραφα θα μετατραπούν.

Μαζί με υποκαταλόγους

Δείχνει ότι η αναζήτηση για ταιριαστά αρχεία γίνεται και στους υποκαταλόγους του επιλεγμένου καταλόγου.

Εισαγωγή από

Ορίζει τον κατάλογο που περιέχει τα αρχεία προέλευσης.

Αποθήκευση σε

Ορίζει τον κατάλογο στον οποίο γράφονται τα αρχεία προορισμού.

...

Ανοίγει ένα διάλογο για επιλογή της επιθυμητής διαδρομής .

Εδώ μπορείτε να επιστρέψετε στην κύρια σελίδα του Βοηθού Μετατροπέα Εγγράφων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!