Μετατροπή εγγράφων Σελίδα 1

Καθορίζει τον τύπο των εγγράφων Microsoft Office που θα μετατραπούν.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Μετατροπέας εγγράφων.


Microsoft Office

Μετατρέπει έγγραφα Microsoft Office στη μορφή OpenDocument.

Έγγραφα Word

Μετατρέπει έγγραφα που βρίσκονται σε μορφή Microsoft Word *.doc σε έγγραφα OpenDocument *.odt.

Έγγραφα Excel

Μετατρέπει έγγραφα που βρίσκονται σε μορφή Microsoft Excel *.xls σε έγγραφα OpenDocument *.ods.

Έγγραφα PowerPoint

Μετατρέπει έγγραφα που βρίσκονται σε μορφή Microsoft PowerPoint *.ppt σε έγγραφα OpenDocument *.odp.

Δημιουργία αρχείου καταγραφής

Δημιουργεί ένα αρχείο καταγραφής στον κατάλογο εργασίας σας που δείχνει ποια έγγραφα έχουν μετατραπεί.

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα της Μετατροπής εγγράφων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!